070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Missie en visie

‘Grote Beer wil een basisschool zijn waar prestaties sterk hand in hand gaan met welzijn’

Ons motto daarbij is: ‘Kijk eens wat, ik kan.'

Grote Beer wil een school zijn waar elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en
voorbereiden om kansrijk deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Ieder kind is
uniek en heeft eigen talenten. Optimale ontplooiing is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van kind, school en ouders.

 

Het logo van Grote Beer bevat het sterrenbeeld met zeven sterren. Elke ster staat voor
een kernwaarde waaruit wij werken. De 7 kernwaarden van Grote Beer zijn:


Veiligheid:
Grote Beer is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen voelt zich welkom en
veilig op Grote Beer. Veiligheid is een van de basisvoorwaarden om tot leren te komen.
Kwaliteit:
Gezamenlijk spannen we ons elke dag in om een effectieve, leerrijke omgeving te
realiseren. We maken hiervoor gebruik van ieders kwaliteiten en talenten.
Ontwikkeling:
Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Op GB stimuleren en begeleiden wij ieders
ontwikkeling, waarbij we ons continu laten verrassen door ons motto: “Kijk eens wat ik
kan.”
Verbinding:
Op GB creëren we verbinding doordat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd
voelt op basis van gelijkwaardigheid.
Vertrouwen:
Op GB hebben we vertrouwen in elkaar en spreken dit vertrouwen ook openlijk naar
elkaar uit. Vertrouwen is een van de basisvoorwaarden voor een optimale
samenwerking. Iedereen voelt zich welkom en vertrouwd op Grote Beer. We zeggen
wat we doen en doen wat we zeggen.
Eigenaarschap:
Ieder mens is uniek. Op Grote Beer heeft iedereen eigenaarschap ten aanzien van zijn
eigen rol binnen de school. Leerlingen worden gestimuleerd om initiatieven te nemen
die bijdragen aan hun ontwikkeling, waardoor zij zich eigenaar voelen van hun
leerproces. Elke leerling volgt op Grote Beer zijn eigen route richting de toekomst.
Competentie:
Op Grote Beer willen we ervoor zorgen dat elke leerling keer op keer beleeft dat hij iets
kan. Hierdoor krijgt een leerling vertrouwen en plezier in zijn eigen kunnen. Dit is een
belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.