070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap op Grote Beer is wettelijk geregeld en vastgelegd in het MR-reglement. Dit reglement ligt ter inzage op school.
De MR praat over alles dat de school aangaat, bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, onderwijskundige veranderingen en de begroting van de school. Als de directie een belangrijk besluit wil nemen, kan dit voorgelegd worden aan de MR. Bij sommige onderwerpen mag de MR meebeslissen (instemmingsrecht), soms geeft de MR adviezen aan de directie (adviesrecht).

 

Bij de MR geldt voor sommige onderwerpen dat zij een geheimhoudingsplicht heeft.

 

De MR van Grote Beer bestaat uit acht leden: vier ouders (gekozen door de ouders) en vier personeelsleden (gekozen door het personeel). Als er verkiezingen plaatsvinden, wordt dit via Social Schools gemeld. De directie wordt door de MR uitgenodigd om bij (een deel) van de vergadering aanwezig te zijn.

 

Namens de ouders zitten de volgende personen in de MR:

  •  (voorzitter)
  • Willeke Eikelenboom
  • Fatiha Charrak
  • Ewald Harpal

 

Namens het personeel zitten de volgende personen in de MR:

  • Annemieke Hof
  • Tijana Popovic
  • Patricia Bekking
  • Esther Simonis (secretaris)

 

De MR vergadert 6 tot 8 keer per jaar. De data van deze vergaderingen staan op Social Schools en in de jaarkalender.

De notulen van deze vergaderingen vindt u hieronder.