070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Medicijnprotocol

In het belang van de zorgvuldigheid in medisch handelen op Grote Beer, stelden we een protocol vast met afspraken waaraan we ons houden als er sprake is van ziekte, het toedienen van medicijnen en andere medische handelingen. Grote Beer koos - in voorspraak van ons bestuur Lucasonderwijs - voor het protocol waarin elke teamlid op Grote Beer NIET MEDISCH HANDELT. Dit protocol leest u door op onderstaande link te klikken.