070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Te laat komen

De ‘3-6-9-12-regel’ bij te laat komen

Te laat komen ervaren veel scholen als een groot probleem. De leerplichtwet
ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Grote Beer hanteert in samenwerking met
de leerplichtambtenaar van de Gemeente Den Haag de ‘3-6-9-12-regel’. Deze regeling is
een goede manier om het probleem van het te laat komen aan te pakken.
Wat houdt de regeling in ?

3
Wanneer een leerling binnen een maand drie keer te laat komt, dan nodigt de leerkracht
de ouders uit voor een gesprek. Dat kan telefonisch of schriftelijk gebeuren. In dat
gesprek geeft de leerkracht aan dat het te-laat-komen moet stoppen en wijst op ‘6’.
De afspraken uit dit gesprek komen op papier (met handtekening ouder). Van het
gesprek maakt de leerkracht melding in het digitale dossier van het kind. 

6
Heeft dat niet geholpen en de leerling komt zes keer te laat, dan meldt de leerkracht
dit aan de adjunct-directeur. Hij nodigt de ouder(s) uit voor een gesprek op school. Het
gesprek vindt plaats met de leerkracht en/of de adjunct-directeur. In dat gesprek
geeft de adjunct-directeur aan dat ‘de-te-laat-kom-norm’ ver is overschreden. Hij wijst
op ‘9’. De afspraken uit dit gesprek komen op papier (met handtekening ouder) en de
adjunct-directeur maakt melding in het digitale dossier van het kind. 

9
Wanneer het te laat komen na dat gesprek nog steeds doorgaat, dan meldt de adjunctdirecteur
het met een kennisgevingformulier aan de leerplichtambtenaar bij de negende
keer. De afdeling leerplicht stuurt de ouders een waarschuwingsbrief.
Van dit feit maakt de leerkracht melding in het digitale dossier van het kind. 

12
Na drie weken neemt leerplicht contact op met de school met de vraag of het te laat
komen is gestopt. Wanneer dat zo is, wordt het dossier bij leerplicht gesloten. Als het
te laat komen niet is gestopt, nodigt de leerplichtambtenaar de ouders uit voor een
gesprek. In een aantal gevallen wordt er doorverwezen naar de hulpverlening. In andere
gevallen wordt er een proces verbaal (bekeuring) opgemaakt. Van dit feit maakt de
leerkracht melding in het digitale dossier van het kind. 
Wanneer het een leerling betreft die 12 jaar of ouder is, kan hij of zij zelfstandig op
het te laat komen worden aangesproken. De leerling wordt dan in veel gevallen verwezen
naar Bureau Halt.

(Versie november 2010)