070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Buitenspeelafspraken

Tijdens het buiten spelen tussen 12:00 en 13:15 gelden de volgende regels:
  • Leerlingen gaan voor of na de pauze naar het toilet. Tijdens de pauze gaan de leerlingen niet.
  • Leerlingen die bij het naar binnen/buiten gaan kleuters tegenkomen passeren die rustig. Er worden geen boksen/high-fives gegeven aan de kleuters, zodat iedereen het passeren zo snel mogelijk gaat. 
  • De pleinwacht zorgt voor ballen, de eigen ballen blijven in de klas
  • Als de leerlingen naar buiten komen, lopen zij meteen door naar het plein en blijven niet hangen op het stuk voor de voordeur.
  • Conflicten met fysiek geweld worden altijd door de pleinwacht opgelost en niet door mediatoren
  • Conflicten worden op het plein opgelost en gaan niet mee naar binnen. Lukt het niet om het op het plein op te lossen, dan wordt overlegd met de leerkracht over wanneer het wel opgelost wordt. De medewerkers van het begeleid buiten spelen lossen geen conflicten op, maar verwijzen de leerlingen met een conflict naar de mediator/pleinwacht. Op deze manier kunnen de medewerkers met de groep leerlingen (zonder conflict) blijven spelen.
  • De leerlingen blijven binnen de hekken. Leerlingen komen alleen buiten de hekken na uitdrukkelijke toestemming van de pleinwacht
  • Hekjes, plantenbakken en pingpongtafels zijn geen zitplek.
  • De loopbrug is om over te lopen (niet om te springen)
  • Mediatoren mogen meespelen, maar stoppen hun spel direct als zij een conflict op moeten lossen.