070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

DE VREEDZAME SCHOOL

Een van de grootste zorgen van de laatste jaren voor onze samenleving is de toename van criminaliteit, afnemend normbesef en geweld, en de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid. 
Deze problematiek gaat aan het onderwijs niet voorbij. Het primaire proces in scholen wordt steeds meer bedreigd door zaken als toenemende gedragsproblemen, een onveilige atmosfeer rond de school en negatieve omgangsvormen. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de manier waarop we met elkaar omgaan. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, ouders en team) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren én lessen voor leerlingen, leert iedereen op school om beter met elkaar om te gaan. Onderdelen van het programma zijn verder klassenbezoeken en coaching, opleiden en invoeren van leerlingmediatoren en workshops voor ouders.