Voor-en naschoolse opvang

Opvang vóór schooltijd van 07.30u. tot 08.30u. 
Grote Beer biedt zelf opvang voor schooltijd. De opvang vóór schooltijd heet ‘Vroege Beren’. Opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur. De leidsters vangen uw kind op en brengen het om 8.20 uur naar de groep. Voor het reglement en de kosten verwijzen we naar de aparte informatie, die op school verkrijgbaar is. Telefoon: 070 394 71 73.


Naschoolse opvang 
Onze school heeft voor de naschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met twee organisaties, te weten Kinderopvang 2Samen en de Stichting DAK,

a. Stichting  2Samen (2 Spelende Beren)


Biedt al 70 jaar professionele kinderopvang in Den Haag. Uw kind wordt ondergebracht in de ruimtes van de 2Spelende Beren in onze school en in de portocabin op het schoolplein. De jongere kinderen worden van school opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen.
Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag. 2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail:  info@2samen.nl. Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl.
2Samen heeft KICKs, dat bruisende en uitdagende activiteiten aanbiedt voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de bso zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien voor alle bso-locaties. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede tijd kunnen bieden. 
2Spelende Beren is te bereiken onder telefoonnumer 070 393 43 91. Unitmanager: Ineke Groenendaal.

b. Dak kindercentra (Dion Dak)   

 

Dak kindercentra biedt professionele opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar in ruim 75 kindercentra verspreid over regio Haaglanden. Daarbij gaan we bij Dak kindercentra verder dan onze naam doet vermoeden: naast een plek om te verblijven, willen we ook bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.
Bij Dak kindercentra verplaatsen we ons in de wereld van het kind en inspireren we het kind bij de ontdekkingsreis door het leven. Zo legt kinderopvang een goede basis voor de toekomstmogelijkheden in de maatschappij. Meer informatie treft u op de website: www.dakkindercentra.nl of via de mail rjacobs@dakkindercentra.nl Grote Beer kinderen vangen we op bij Dion Dak op loopafstand van Grote Beer in de Dion Dak, Roemer Visscherstraat 110, 2533 VG Den Haag, 070-3051370.
Unitmanager: mevr. Riki Jacobs

Van beide professionele opvangorganisaties is op school informatie te verkrijgen.