070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Voor-en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang 
Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (BSO) een samenwerkingsverband met twee organisaties, te weten Kinderopvang 2Samen en de Stichting DAK,

Biedt al 70 jaar professionele kinderopvang in Den Haag. Uw kind wordt ondergebracht in de ruimtes van de 2Spelende Beren in onze school. De jongere kinderen worden van school opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Samen.
Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag. 2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl. Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl.
2Samen heeft KICKs, dat bruisende en uitdagende activiteiten aanbiedt voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de bso zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien voor alle bso-locaties. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede tijd kunnen bieden. 
2Spelende Beren is te bereiken onder telefoonnumer 070 393 43 91. De unitmanager is Astrid de Wit.

 

 

Dak kindercentra biedt professionele opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar in ruim 75 kindercentra verspreid over regio Haaglanden. Daarbij gaan we bij Dak kindercentra verder dan onze naam doet vermoeden: naast een plek om te verblijven, willen we ook bijdragen aan de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.
Bij Dak kindercentra verplaatsen we ons in de wereld van het kind en inspireren we het kind bij de ontdekkingsreis door het leven. Zo legt kinderopvang een goede basis voor de toekomstmogelijkheden in de maatschappij.

Meer informatie treft u op de website: www.dakkindercentra.nl of via de mail sdallinga@dakkindercentra.nl Grote Beer kinderen vangen we op bij Dion Dak op loopafstand van Grote Beer in de Dion Dak, Roemer Visscherstraat 110, 2533 VG Den Haag, 088 7509290. De unitmanager: mevr. S. Dallinga.
Van beide professionele opvangorganisaties is op school informatie te verkrijgen.