070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Schoolkosten

De school int jaarlijks het schoolgeld. Hiervoor gaat de school een wettelijk verplichte schriftelijke overeenkomst (contract) met u aan middels de ondertekening van de infokaart.
We melden dat:
  • het om een vrijwillige bijdrage gaat;
  • na ondertekening een verplichting tot betaling bestaat;
  • er een mogelijkheid is slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen;
  • er een reductie- en kwijtscheldingsregeling is en wat deze inhoudt.


Haagse scholen krijgen een vergoeding van de gemeente Den Haag voor leerlingen met een Ooievaarspas. Deze vergoeding bedraagt € 50,00 per leerling. Hiermee betalen we voor deze leerlingen het schoolgeld en de schoolreis. Ouders met een Ooievaarpas betalen wel gewoon het lunchgeld. De gemeente Den Haag vergoedt dat namelijk niet.