070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Lunchen op school

Grote Beer heeft een continurooster. Alle kinderen lunchen op school onder leiding van de leerkracht. Leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee. Voor het begeleiden van de lunch en de extra schoonmaakkosten die 'lunchen in school' met zich meebrengen, vragen we een vergoeding.
Voor het lunchen hebben we een lunchreglement opgesteld.