Kennismaking

Dank voor uw interesse in Grote Beer. Één keer per maand zijn er kennismakingsbijeenkomsten voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school. De lijst met data vindt u hieronder.
U kiest een datum en en belt naar school voor het maken van  een afspraak. U vraagt dan naar Emmy Huijben, Sylvia v.d. Bosch, Catharina IJtsma of Femke Wezenaar. E-mailen kan natuurlijk ook: info@grotebeer.lucasonderwijs.nl 

Vermeld in het mailtje de naam en geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer.


De kennismakingsbijeenkomst duurt ruim een uur en bestaat uit vier onderdelen:

 1. U ontvangt de schoolgids en we vertellen meer over onze school, de werkwijzen en onze visie op goed onderwijs.
 2. U krijgt een rondleiding.
 3. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.
 4. Als uw kind reeds op een andere basisschool zit, dan maken we een aantal aanvullende afspraken.

Mocht u uw kind direct - na het kennismakigsgesprek - willen inschrijven, dan maken we een afspraak om het inschrijfformulier in te vullen.Voor de inschrijving hebben wij (wettelijk) het volgende nodig:
a) het persoonsgebonden-nummer (sofi-nummer) van uw kind en een kopie waar dat nummer op staat;
b) de opleidingsgegevens van de ouder(s);
c) het polisnummer van de ziektekostenverzekering van uw kind.
 

De kennismakingsgesprekken schooljaar 2018-2019 zijn gepland op:
 

 • donderdag 26 september om 13:00
 • maandag 7 oktober om 9:00
 • donderdag 7 november om 13:00
 • maandag 9 december om 9:00
 • donderdag 16 januari om 13:00 
 • maandag 3 februari om 9:00 
 • donderdag 19 maart om 13:00 
 • dinsdag 14 april om 9:00
 • donderdag 28 mei om 13:00 
 • dinsdag 7 juni om 13:00 
 • donderdag 25 juni om 13:00|

Wij adviseren om geen kinderen mee te nemen, voor hen is de kennismaking lang en niet zo leuk.
 
Na de kennismaking kunt u uw kind aanmelden. Vier keer per jaar (één keer per kwartaal) bekijken wij of er plaats is en of wij uw kind genoeg ondersteuning kunnen geven voor een goede ontwikkeling. Binnen drie weken hoort u van ons of wij uw kind kunnen aannemen. Hierna volgt de inschrijving.  Wij geven voorrang aan kinderen die van de VVE peuterleerplek Kleine Beer (Jongleren) komen en aan kinderen die al broertjes en/of zusjes op school hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op https://scholenwijzer.denhaag.nl/.