070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Vaklessen

Alle leerlingen van Grote Beer krijgen vaklessen. Dit  initiatief biedt ruimte voor de taal- en talentontwikkeling van leerlingen op de basisschool.
De vakdocenten vormen samen de redactie van de Stadscourant. Hieronder vindt u de meest recente editie. Wilt u zich aanmelden voor de Stadscourant? Klik dan hier

 

Klik hier voor de laatste editie.

Klik hier voor editie 4

Klik hier voor editie 3

Klik hier voor editie 2 

Klik hier voor editie 1 van de RestauCourant

Klik hier voor editie 8

Klik hier voor editie 7

Klik hier voor editie 6

Klik hier voor editie 5

Klik hier voor editie 4

Klik hier voor editie 3

Klik hier voor editie 2

Klik hier voor editie 1

 

We streven met vaklessen - door de onderwijstijd met 6 uur per week te verlengen (verplichte extra lestijd) - de volgende doelen na:

  • verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen
  • wegwerken van onderwijsachterstanden en vergroten van ontwikkelingskansen
  • brede vorming van leerlingen en talentontwikkeling
  • versterken sociaal-emotionele ontwikkeling

 

De leerlingen gaan naar school van 8:30 - 15:00. Alle leerlingen volgen vaklessen. Gespecialiseerde vakdocenten geven deze lessen. De leerlingen volgen verschillende vakken. De meeste vakken sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Kerndoelen geven per vak aan wat een leerling aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen.

Tijdens elke les werken we aan de taalontwikkeling (Nederlands spreken, begrijpend lezen en schrijven). De taalontwikkeling stimuleren we binnen de vaklessen door extra aandacht te besteden aan woordenschat, wereldoriëntatie en burgerschap. De combinatie van deze onderdelen geeft Grote Beer leerlingen meer toekomstkansen in de samenleving.