070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Leerberen

Om onze Grote Beer leerlingen optimaal toe te rusten op hun toekomst is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent. Maar ook creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden.
Leerlingen die excellent presteren krijgen van ons extra ondersteuning door deelname aan de Leerberen. Deze leerlingen ontwikkelen zich op de volgende gebieden:
  1. Sociaal-emotionele ontwikkeling (realistisch beeld, omgang met gelijken en niet-gelijken);
  2. Leren leren (leerstrategieën, stellen van eigen doelen, leren plannen);
  3. Presenteren (presentaties, houding etc);
  4. Jezelf en de ander beoordelen (feedback geven en krijgen);
  5. Top-down denken;
  6. Tasc-model;
  7. Werken met de ipads, laptops en computers.

Eén keer per week in de ochtend komen de Leerberen – geselecteerd uit de groepen 4 t/m 8 – anderhalf uur bij elkaar in kleine groepen onder leiding van een teamlid met expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafden. Het leren leren, top-down denken en probleemgestuurd leren staan hierbij centraal. We dagen ze uit om dieper na te denken en opdrachten uit te werken op bovengemiddeld niveau, zodat zij met ‘meer inspanning’ leren en hun grenzen weten te verleggen.

Elke leerling start in het begin van het schooljaar met een individueel handelingsplan, waarbij het opstellen van eigen doelen belangrijk is. De Leerberencoördinator en de leerling zelf bewaken samen het behalen van de gestelde doelen