070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 stromen de leerlingen uit naar allerlei VO-scholen. Aanmelding gebeurt via de Haagse BOVO-procedure. Haagse basis- en VO-scholen maakten afspraken over hoe de weg naar het VO verloopt. Dat noemen we de BOVO-procedure. Deze leggen we aan groep 8-ouders uit in september van elk schooljaar. Hieronder vindt u de presentatie van dit schooljaar. Zie voor uitgebreide informatie: www.bovohaaglanden.nl
Het tijdspad om te komen tot het eindadvies ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 


INTERVENTIE OP BASIS VAN WANNEER BEPREKING MET OUDERS
1.       Voorlopig advies 1 eind groep 6. Leerkracht toont de uitstroomgrafiek uit Esis. LVS, SCOL, VGO en advies lkr. groep 6-7, IB en directie. mei Rapportgesprek in juni (IB schuift indien noodzakelijk aan).
Vermelding in rapport
2.       Voorlopig advies 2 eind groep 7 (mogelijke aanpassing)
Leerkracht toont de uitstroomgrafiek uit Esis
LVS, SCOL, VGO en advies lkr. groep 7-8, IB en directie. mei Rapportgesprek in juni (IB schuift aan bij aanpassing). 
Vermelding rapport.
3.       Afname NIO bij LWOO of Praktijkschooladvies in groep 7 of 8   november Oudergesprek november/ begin december door IB
4.       OKR voor LWOO of Praktijkschooladvies definitief   januari Oudergesprek
5.       OKR & eindadvies naar ouders. Leerkracht toont de uitstroom-grafiek uit Esis. Zie 2 februari Oudergesprek
6.       Afname landelijk eindtoets IEP april  
7.       Uitslag landelijk eindtoets IEP mei  
8.       Bespreking heroverwegingen door leerkracht, IB en directie. IEP-uitslag mei Schriftelijke heroverweging naar ouders. Oudergesprek (indien gewenst)