Tevredenheidsonderzoeken

In het kader van de kwaliteiszorg enqueteren wij eens in de drie jaar ouders, leerlingen en teamleden. Hieronder de meest recente uitslagen. Met deze uitkomsten gaan wij aan de slag om ons onderwijs nog beter te maken.
 
Over het algemeen zijn wij zeer tevreden over de uitkomsten van het recente ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek. Uit het leerlingteredenheidsonderzoek blijkt onder andere dat leerlingen zich niet altijd happy voelen tijdens de 'grote pauze'. Er ontstaan op het speelplein  - in de vrije ruimte - te veel 'ruzietjes'. We willen dat oplossen door:
1. Het Groene Schoolplein. Er zijn dan meer diverse speelplekken, waar leerlingen in kleinere groepen spelen.
2. Meer duidelijke afspraken met teamleden, die buiten lopen (surveilleren).
3. Meer aandacht in de klassen - binnen De Vreedzame School - over 'hoe speel je 'fijn' buiten speelt.
De dipjes in de tevredenheid bij leerlingen van groep 6 is o.i. te wijten aan 'noodzakelijke' leraar-wisselingen in deze groepen gedurende schooljaar 2015-2016.