070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Klachten ?

Alle teamleden van Grote Beer werken zo serieus en verantwoord mogelijk. Toch kan het voorkomen, dat ouders klachten hebben over bepaalde zaken
Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben. In het kort ziet de behandeling van uw klacht er als volgt uit:
  1. Eerst neemt u rechtstreeks contact op met degene, die de klacht aangaat (leerkracht, RT-er, zorgcoördinator, conciërge, directie of een ander teamlid).
  2. Wanneer u daar niet verder komt, gaat u naar de Grote Beer-directie of de -contactpersoon (officiële functie, een soort schoolvertrouwens-persoon). In enkele gevallen zal het nuttig zijn eventueel mensen van de medezeggenschapsraad in te schakelen).
  3. Als u er op directieniveau niet uitkomt neemt u contact op met het bestuur van Lucas Onderwijs. U vindt de klachtenregeling op de website van Lucas Onderwijs.