070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Jaarplan & Jaarverslag

Grote Beer kent kwaliteitszorg en zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie op orde is. Als onderdeel van deze kwaliteitszorg stelt het team een jaarplan op. In dit jaarplan beschrijven we de verbeterplannen op hoofdlijnen voor dit schooljaar. Aan het einde van elk schooljaar kijken we of we de verbeterplannen realiseerden.