Info aan gescheiden ouders

Hieronder leest u de wijze waarop (basis-)scholen wettelijk verplicht zijn om aan gescheiden ouders informatie te verstrekken. Grote Beer houdt zich aan deze richtlijn.