070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Hoofdluis

Na de vakantie grijpen de luizen hun kans, omdat de kinderen dan weer (dicht) bij elkaar komen. Als de mutsen en sjaals uit de kast komen, grijpen de luizen hun kans om van het ene hoofd naar het andere te lopen. We moeten met z’n allen proberen om de luis te slim af te zijn op onze school. Als alle ouders meewerken moet dit lukken. Na elke vakantie zullen de ouders die zich hebben aangemeld voor de hoofdluiscontrole de controle uitvoeren. Zodra zij in de klas van uw kind hoofdluis constateren krijgt u een brief mee naar huis.
 
Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw kind luizen krijgt?
1. Dagelijks het haar kammen bij uw kind(eren).
2. Tenminste eenmaal per week het haar wassen.
3. Eenmaal per week het hoofd controleren.
Dit doet u door te kammen met de STOFKAM en te kijken of er neten in het haar zitten.
 
Als uw kind geen luizen of neten heeft wilt u dan a.u.b. geen speciale middelen gebruiken.
 
Wanneer u onverhoopt een neet of luis hebt gevonden:
-      De informatiefolder over hoofdluis nalezen
-      Direct aan de school melden dat u luizen en neten hebt gevonden.
-      Uw kind wijzen op de risico’s bij het gebruik van andermans kam, muts en sjaal.