070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Grote Beer: Vreedzame School

Grote Beer is een Vreedzame School. Eén van de grootste zorgen van de laatste jaren voor onze samenleving is de toename van criminaliteit, afnemend normbesef en geweld, en de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid. Deze problematiek gaat aan het onderwijs niet voorbij. 
Het primaire proces in scholen wordt steeds meer bedreigd door zaken als ordeproblemen, toenemende gedragsproblemen, en een onveilige atmosfeer in en rond de school. Uitgever Eduniek ontwikkelde een programma dat tot doel heeft het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, ouders en team) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren én lessen voor leerlingen, leert iedereen op school om beter met elkaar om te gaan. Onderdelen van het programma zijn verder klassenbezoeken en coaching, opleiden en invoeren van leerlingmediatoren en workshops voor ouders. In DVS zit ook ons ‘pestbeleid’ 

Meer weten: www.devreedzameschool.nl