070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Afspraken over ICT & sociale media

Facebook, Twitter, You Tube en Linkedln, App-verkeer biedt vooral veel mogelijkheden. De afgelopen jaren waren echter diverse scholen in verband met het gebruik van sociale media negatief in het nieuws. Dan rijst de vraag of een school regels stelt aan het gedrag van haar leerlingen, teamleden en ouders op sociale media, dat zich binnen en buiten de school afspeelt. Te denken valt hier aan situaties waarin op sites als Facebook, Twitter, You Tube en Linkedln ongevraagd en zonder toestemming namen van leerlingen of medewerkers worden gebruikt. We nemen in onderstaand Lucas-protocol (ons bestuur)  helder geformuleerde afspraken op, waaraan een ieder zich voor wat betreft het gebruik van sociale media houdt en welke consequenties het heeft wanneer dit niet gebeurt.