070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Peuterleerplek

Samen met Peuterleerplek Kleine Beer vormen de groepen 1-2 van Grote Beer de Voorschool (VVE).
De groepen 1-2 (kleutergroepen) werken met projectthema’s. Door middel van deze projecten staat ons onderwijs dicht bij de belevingswereld van kleuters. We bieden zo de juiste context aan om zo hoog mogelijke leeropbrengsten te behalen.

We werken volgens Kaleidoscoop. 'Kaleidoscoop' is een educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen, peuters en kleuters, met speciale aandacht voor taalontwikkeling. Bij Kaleidoscoop staat de actieve betrokkenheid van kleuters centraal.