LKP

LKP staat voor Leerkansenprofiel. Dit  initiatief biedt ruimte voor de taal- en talentontwikkeling van leerlingen op de basisschool.
We streven met LKP - door de onderwijstijd met 6 uur per week te verlengen (verplichte extra lestijd) - de volgende doelen na:

 • verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen
 • wegwerken van onderwijsachterstanden en vergroten van ontwikkelingskansen
 • brede vorming van leerlingen en talentontwikkeling
 • versterken sociaal-emotionele ontwikkeling

 

De leerlingen gaan naar school van 8:30u - 16:00u. Grote Beer kent twee LKP-periodes per schooljaar.

 • Periode 1 is van eind augustus t/m eind januari.
 • Periode 2 is van begin februari tot de zomervakantie.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 volgen vier vaklessen per week. In totaal volgen de leerlingen acht LKP-vakken per schooljaar. Gespecialiseerde vakdocenten geven deze LKP-vakken. 

De leerlingen volgen onderstaande vakken:

 • Sport
 • Techniek
 • Atelier (kunst en cultuur)
 • Muziek
 • Koken
 • ICT
 • Theater
 • Musical
 • Zwemmen
 • Pre VO (voorbereiding op de middelbare school, alleen voor groep 8)
 • Natuurlijk

Deze vakken sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Kerndoelen geven per vak aan wat een leerling aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen.

Tijdens elke les werken we aan de taalontwikkeling (Nederlands spreken, begrijpend lezen en schrijven). De taalontwikkeling stimuleren we binnen de LKP-lessen door extra aandacht te besteden aan woordenschat, wereldoriëntatie en burgerschap. De combinatie van deze onderdelen geeft Grote Beer leerlingen meer toekomstkansen in de samenleving.

Kijk eens, wat ik kan!