070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Talent

Grote Beer is een LKP-school (onderdeel van de Brede School).
LKP staat voor Leerkansenprofiel. Dit initiatief biedt ruimte voor de taal- en talentontwikkeling van leerlingen op de basisschool. We streven met LKP - door de onderwijstijd met 6 uur per week te verlengen (verplichte extra lestijd) - de volgende doelen na:

verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen 
wegwerken van onderwijsachterstanden en vergroten van ontwikkelingskansen
brede vorming van leerlingen en talentontwikkeling
versterken sociaal-emotionele ontwikkeling
De leerlingen gaan naar school van 8.30 - 16.00u. Grote Beer kent twee LKP-periodes per schooljaar.
Periode 1 is van eind augustus t/m eind januari.
Periode 2 is van begin februari tot de zomervakantie.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 volgen vier vaklessen extra per week (4 x 1,5 uur). In totaal volgen de leerlingen acht LKP-vakken per schooljaar.
Gespecialiseerde vakdocenten geven deze LKP-vakken. 

De vakken zijn:

  • Sport
  • Techniek
  • Atelier (kunst en cultuur)
  • Natuurlijk
  • Muziek
  • Koken
  • ICT
  • Theater
  • Zwemmen (alleen groep 5 en 6)
  • Pré VO (voorbereiding op de middelbare school, alleen voor groep 8)

Deze vakken sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs (behalve koken en zwemmen). Kerndoelen geven per vak aan wat een leerling aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Op deze dagen werken wij met een geïntegreerd - verspreid door de schooldag heen - LKP-rooster.

Tijdens elke les werken we aan de taalontwikkeling (Nederlands spreken, begrijpend lezen en schrijven). De taalontwikkeling stimuleren we binnen de LKP-lessen door extra aandacht te besteden aan woordenschat, wereldoriëntatie en burgerschap. De combinatie van deze onderdelen geeft Grote Beer leerlingen meer toekomstkansen in de samenleving. Kijk eens, wat ik kan…!