070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Taal

Groep 1-2-leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling, werken twee keer per week (een half uur) in het Taallab.
Het Taallab is een taalrijke leeromgeving waar leerlingen in groepjes van tien kleuters werken onder leiding van de leerkracht of de NT2-er. In het Taallab geven we extra woordenschatlessen. In de klas bieden we nieuwe woorden en taal aan. In het Taallab staan woord-activiteiten klaar, waarmee kleuters samen werken in circuitvorm met concreet, analoog en digitaal lesmateriaal. De computer of de tablet gebruiken we dus ook in het taallab. Het digitale leermateriaal gebruiken we ook in de klas. Tevens plaatsen we per project het leermateriaal op de schoolsite, opdat ouders en kinderen ook samen thuis ‘leren’. Een voorbeeld Taallab-les bekijkt u op www.youtube.com/watch?v=0SZ0VeloVd4